Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 92/2015

Προσφορά Αρ. 92/2015

09 Σεπ. 2015
Προσφορά Αρ. 92/2015

Διορθωτική Προκήρυξη, Προμήθεια/ Εγκατάσταση και Συντήρηση Αυτομάτων Μηχανισμών Ελέγχου Πρόσβασης