Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 157/2015

Προσφορά Αρ. 157/2015

23 Οκτ. 2015
Προσφορά Αρ. 157/2015

Παροχή Προσωπικού για τον Καθαρισμό των Δημοτικών Υποστατικών