Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 107/2015
Προσφορά Αρ. 107/2015


18 Νοε. 2015
Προσφορά Αρ. 107/2015 Προσφορά Αρ. 107/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17, του Περι Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96 – Συμβόλαιο 4-5 (Αγίοι Ομολογητές).
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2015.