Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 107/2015

Προσφορά Αρ. 107/2015

18 Νοε. 2015
Προσφορά Αρ. 107/2015

Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17, του Περι Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96 – Συμβόλαιο 4-5 (Αγίοι Ομολογητές).