Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 175/2015

Προσφορά Αρ. 175/2015

15 Δεκ. 2015
Προσφορά Αρ. 175/2015

Διορθωτική Προκήρυξη, Διαχείριση και Φύλαξη των Εγγράφων, Τόμων, Φακέλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκωσίας