Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 192/2015

Προσφορά Αρ. 192/2015

28 Δεκ. 2015
Προσφορά Αρ. 192/2015

Παροχή Υπηρεσιών για Καθαρισμό Οικοπέδων, Αυλακιών και άλλων Ανοικτών Χώρων.