Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 13/2016

Προσφορά Αρ. 13/2016

09 Σεπ. 2016
Προσφορά Αρ. 13/2016

Παροχή Υπηρεσιών για τη Συντήρηση και Βελτίωση 11 Πάρκων και Χώρων Πρασίνου στη Λευκωσίας