Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 77/2016

Προσφορά Αρ. 77/2016

30 Σεπ. 2016
Προσφορά Αρ. 77/2016

Καθαρισμός Οχετών και Γεφυριών για το έτος 2017 .