Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 113/2016

Προσφορά Αρ. 113/2016

24 Οκτ. 2016
Προσφορά Αρ. 113/2016

Αγορά Υπηρεσιών για την Κένωση και Απολύμανση Βυθιζόμενων Κάδων που βρίσκονται Τοποθετημένοι εντός των Δημοτικών Ορίων του Δήμου Λευκωσίας.