Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 115/2016

Προσφορά Αρ. 115/2016

24 Οκτ. 2016
Προσφορά Αρ. 115/2016

Εκμίσθωση Περιεκτών/ Μηχανημάτων Ενδιάμεσης Αποθήκευσης Αστικών Αποβλήτων και Απορριμμάτων για τις Ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το έτος 2017.