Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 112/2016

Προσφορά Αρ. 112/2016

24 Οκτ. 2016
Προσφορά Αρ. 112/2016

Εκμίσθωση Οχημάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το Έτος 2017.