Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 124/2016

Προσφορά Αρ. 124/2016

26 Οκτ. 2016
Προσφορά Αρ. 124/2016

Παροχή Υπηρεσιών για Καθαρισμό Οικοπέδων, Αυλακιών και άλλων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Λευκωσίας.