Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 91/2016

Προσφορά Αρ. 91/2016

11 Νοε. 2016
Προσφορά Αρ. 91/2016

Παροχή Προσωπικού για τον Καθαρισμό των Δημοτικών Υποστατικών.