Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 197/2015

Προσφορά Αρ. 197/2015

11 Ιαν. 2016
Προσφορά Αρ. 197/2015

Εκμίσθωση Οχημάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το έτος 2016