Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 11/2016

Προσφορά Αρ. 11/2016

01 Μαρ. 2016
Προσφορά Αρ. 11/2016

Παροχή Υπηρεσιών Συναρμολόγησης και Αποσυναρμολόγησης των Στεγάστρων στη Λαϊκή Αγορά που Διοργανώνεται στο Χώρο Στάθμευσης του Προμαχώνα Κωνστάνζα, παρά το ΟΧΙ.