Δήμος Λευκωσίας - Διαγωνισμός Αρ. 1/2016

Διαγωνισμός Αρ. 1/2016

21 Μαρ. 2016
Διαγωνισμός Αρ. 1/2016

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για τη διάθεση υποστατικού στην οδό Λήδρας 62 (πρώην Αίθουσα Ειρήνη)