Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 35/2016

Προσφορά Αρ. 35/2016

29 Ιουν. 2016
Προσφορά Αρ. 35/2016

Κατασκευή Τμήματος της Οδού Τρικάλων, Παρά το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Παλλουριώτισσας στη Λευκωσία.