Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 11/2017

Προσφορά Αρ. 11/2017

02 Μαρ. 2017
Προσφορά Αρ. 11/2017

Αγορά Υπηρεσιών για Συντήρηση και Επιδιόρθωση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού και Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας για ένα Χρόνο με Δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή για Ανανέωση για Ακόμα Ένα.