Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 135/2016

Προσφορά Αρ. 135/2016

23 Φεβ. 2017
Προσφορά Αρ. 135/2016

Προμήθεια και Τοποθέτηση Χειρολισθήρα στο Δυτικό Στηθαίο της Γέφυρας στο Έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας.