Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 64/2016

Προσφορά Αρ. 64/2016

24 Απρ. 2017
Προσφορά Αρ. 64/2016

Διορθωτική Προκήρυξη. Δημιουργία Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου.