Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 16/2017

Προσφορά Αρ. 16/2017

03 Μαϊ. 2017
Προσφορά Αρ. 16/2017

Κατασκευή Πάρκου Τροχοσανίδας στη Λευκωσία.