Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 43/2016

Προσφορά Αρ. 43/2016

08 Μαϊ. 2017
Προσφορά Αρ. 43/2016

Προμήθεια και Αντικατάσταση 7295 Φωτιστικών Σωμάτων Οδικού Φωτισμού στην Επικράτεια του Δήμου Λευκωσίας με νέα Φωτιστικά Σώματα Τύπου Led Συμπεριλαμβανομένης Δεκαετούς Συντήρησης.