Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 97/2016

Προσφορά Αρ. 97/2016

19 Μαϊ. 2017
Προσφορά Αρ. 97/2016

Εργασίες Στατικής Στήριξης/Αποκατάστασης Στατικής Επάρκειας/Μερική Επιδιόρθωση της Διατηρητέας Οικοδομής στην οδό Αριστοκύπρου αρ. 6 στη Λαϊκή Γειτονιά.