Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 146/2016

Προσφορά Αρ. 146/2016

08 Ιουν. 2017
Προσφορά Αρ. 146/2016

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Επιμετρητή Ποσοτήτων για το Έργο: Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου – Φάση Α1 και Α2.