Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 62/2017

Προσφορά Αρ. 62/2017

26 Ιουν. 2017
Προσφορά Αρ. 62/2017

Κατασκευή Τμήματος της Οδού Βάσου Λάμπρου στο Καιμακλί.