Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 61/2017

Προσφορά Αρ. 61/2017

04 Ιουλ. 2017
Προσφορά Αρ. 61/2017

Προμήθεια και Τοποθέτηση ενός Μεταλλικού Κλιμακοστάσιου και Κουβούκλιου Ανελκυστήρα στο Χώρο Στάθμευσης της Τάφρου Νταβίλα στο Έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας.