Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 08-2-1/2020

Προσφορά Αρ. 08-2-1/2020

12 Φεβ. 2020
Προσφορά Αρ. 08-2-1/2020

Για την προμήθεια, εγκατάσταση και πενταετή συντήρηση έτοιμου λογισμικού διαχείρισης εγγράφων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας.