Δήμος Λευκωσίας - Άγιος Σπυρίδωνας
Άγιος Σπυρίδωνας