Δήμος Λευκωσίας - Κενές Θέσεις Εργασίας
Κενές Θέσεις Εργασίας

Κενές Θέσεις Εργασίας



25 Απρ. 2018
Προσλήψεις για τη θέση Ανώτερου Διαχειριστή Επιστημονικών Έργων στον Δήμο Λευκωσίας Προσλήψεις για τη θέση Ανώτερου Διαχειριστή Επιστημονικών Έργων στον Δήμο Λευκωσίας Download (Λήψη Αρχείου)
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για τη θέση του Ανώτερου Διαχειριστή Επιστημονικών Έργων.
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για τη θέση του Ανώτερου Διαχειριστή Επιστημονικών Έργων.

Λεπτομέρειες για την μισθοδοτική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και είναι δημοσιευμένα στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 27ης Απριλίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας  www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές θέσεις ή από το Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία Ελευθερίας, 1500 Λευκωσία.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018, ώρα 15:00 στο Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου, Πλατείας Ελευθερίας, 1500 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου 22797258, 22797253, 22797254.
20 Απρ. 2018
Προσλήψεις για τις θέσεις Τεχνικού και Πολιτικού Μηχανικού – Συγκοινωνιολόγου εργοδοτουμένων ορισμέν Προσλήψεις για τις θέσεις Τεχνικού και Πολιτικού Μηχανικού – Συγκοινωνιολόγου εργοδοτουμένων ορισμέν Download (Λήψη Αρχείου)
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για τις θέσεις Τεχνικού και Πολιτικού Μηχανικού – Συγκοινωνιολόγου (εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου).
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για τις θέσεις Τεχνικού και Πολιτικού Μηχανικού – Συγκοινωνιολόγου (εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου).

Λεπτομέρειες για την μισθοδοτική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και είναι δημοσιευμένα στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 20ης Απριλίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας  www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές θέσεις ή από το Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία Ελευθερίας, 1500 Λευκωσία.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018, ώρα 15:00 στο Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου, Πλατείας Ελευθερίας, 1500 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου 22797258, 22797253, 22797254.
19 Απρ. 2018
Κενές Θέσεις Ναυαγοσωστών στον Δήμο Λευκωσίας Κενές Θέσεις Ναυαγοσωστών στον Δήμο Λευκωσίας Download (Λήψη Αρχείου)
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ναυαγοσωστών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας για την καλοκαιρινή περίοδο 2018. Το ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου είναι 10:00 - 19:00 καθημερινά και σαββατοκύριακα.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ναυαγοσωστών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας για την καλοκαιρινή περίοδο 2018. Το ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου είναι 10:00 - 19:00 καθημερινά και σαββατοκύριακα.

Απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις:
1. Ελάχιστη προϋπόθεση ο Ορειχάλκινος Σταυρός της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής.
2. Απολυτήριο Λυκείου.
3. Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Προϋπηρεσία σαν ναυαγοσώστης τουλάχιστο μία θερινή περίοδο σε κολυμβητική δεξαμενή.
5. Λευκό ποινικό μητρώο.
6. Για τους άντρες απολυτήριο στρατού  Ι1,Ι2.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, Λουκή Ακρίτα 6, Άγιος Ανδρέας, βιογραφικό σημείωμα μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22797648 ή 99353255 Αντώνης Παπαδόπουλος, Γραφείο Προσωπικού 22797253 / 258.   
29 Δεκ. 2017
Θέση Δημοτικού Γραμματέα (η θέση είναι πρώτου διορισμού) (μισθολογική κλίμακα Α15(i) Θέση Δημοτικού Γραμματέα (η θέση είναι πρώτου διορισμού) (μισθολογική κλίμακα Α15(i) Download (Λήψη Αρχείου)
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται η αίτηση και να παραδοθούν στο Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.
29 Δεκ. 2017
Θέση Δημοτικού Μηχανικού (η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής) (μισθολογική κλίμακα Α14(ii) Θέση Δημοτικού Μηχανικού (η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής) (μισθολογική κλίμακα Α14(ii) Download (Λήψη Αρχείου)
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται η αίτηση και να παραδοθούν στο Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.