Δήμος Λευκωσίας - Κενές Θέσεις Εργασίας
Κενές Θέσεις Εργασίας

Κενές Θέσεις Εργασίας07 Αυγ. 2018
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Μαέστρου για τις χορωδίες του Δήμου Λευκωσίας Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Μαέστρου για τις χορωδίες του Δήμου Λευκωσίας Download (Λήψη Αρχείου)
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται προτάσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: 1. Θέση Μαέστρου για τη Χορωδία του Δήμου και 2. Θέση Μαέστρου για την Παιδική Χορωδία του Δήμου.
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται προτάσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:

1. Θέση Μαέστρου για τη Χορωδία του Δήμου και
2. Θέση Μαέστρου για την Παιδική Χορωδία του Δήμου.

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Μαέστρου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές Θέσεις Εργασίας.

Οι Δηλώσεις Ενδιαφέροντος να κατατεθούν στο Κουτί Προσφορών του Δήμου Λευκωσίας, στην Πλατεία Ελευθερίας, 1500 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Μαέστρου Χορωδίας Δήμου Λευκωσίας»  ή «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Μαέστρου της Παιδικής Χορωδίας Δήμου Λευκωσίας» αντίστοιχα.

Οι φάκελοι θα πρέπει να περιέχουν τα Βιογραφικά Σημειώματα και τα αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών. 
02 Ιουλ. 2018
Κενή Θέση για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας Κενή Θέση για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας Download (Λήψη Αρχείου)
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να παραδοθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στον Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00.
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινωνικών του προγραμμάτων  δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

1. Μία (1) θέση Κατ’ οίκον Φροντιστή / Φροντίστριας

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να παραδοθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στον Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα μαζί με όλα τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των προσόντων που προνοούνται για την πιο πάνω θέση, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η όποια αίτηση ενδέχεται να απορρίπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (Λεωφ. Νικ. Φωκά 40, 1016 Λευκωσία). Έντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες (όροι συλλογικής σύμβασης) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, τηλ. 22797850, 22797854 κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 – 14:00.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ»

Αναφορικά με την προκήρυξη της θέσης «Κατ’ οίκον Φροντιστή / Φροντίστρια» για τις ανάγκες του προγράμματος «Κατ’ οίκον φροντίδα σε μονήρη άτομα άνω των 18 χρονών ή σε οικογένειες του Ιδρύματος Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας»,  που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας στις 02 Ιουλίου 2018, σημειώνεται ότι, στην παράγραφο που φέρει τον τίτλο «Μισθοδοσία», εκ παραδρομής αναγράφεται ότι ο ακαθάριστος μισθός είναι €782,60. 

Η μισθοδοσία που αφορά τη θέση του «Κατ’ οίκον Φροντιστή» είναι €855, σύμφωνα με τον «Περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Νόμο (Κεφ.183).


Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας