Δήμος Λευκωσίας - Κενές Θέσεις Εργασίας
Κενές Θέσεις Εργασίας

Κενές Θέσεις Εργασίας29 Δεκ. 2017
Θέση Δημοτικού Γραμματέα (η θέση είναι πρώτου διορισμού) (μισθολογική κλίμακα Α15(i) Θέση Δημοτικού Γραμματέα (η θέση είναι πρώτου διορισμού) (μισθολογική κλίμακα Α15(i) Download (Λήψη Αρχείου)
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται η αίτηση και να παραδοθούν στο Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.
29 Δεκ. 2017
Θέση Δημοτικού Μηχανικού (η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής) (μισθολογική κλίμακα Α14(ii) Θέση Δημοτικού Μηχανικού (η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής) (μισθολογική κλίμακα Α14(ii) Download (Λήψη Αρχείου)
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται η αίτηση και να παραδοθούν στο Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.