Δήμος Λευκωσίας - Λεωφόρος Μακαρίου
Λεωφόρος Μακαρίου