Δήμος Λευκωσίας - Πλατεία Αγίας Βαρβάρας (Καϊμακλί)
Πλατεία Αγίας Βαρβάρας (Καϊμακλί)

Πλατεία Αγίας Βαρβάρας (Καϊμακλί)