Δήμος Λευκωσίας - Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας αρχίζει τη λειτουργία του
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας αρχίζει τη λειτουργία του

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας αρχίζει τη λειτουργία του


18 Μαϊ. 2012 00:00
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας θα αρχίσει τη λειτουργία του τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 και θα συνεχίσει να λειτουργεί καθημερινά μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 μεταξύ των ωρών 10.00 π.μ. και 19.00 μ.μ.

Τα τέλη εισόδου έχουν καθοριστεί όπως αναφέρεται πιο κάτω:

1. ΗΜΕΡΗΣIΑ ΤΕΛΗ

  • (α) Παιδιά μέχρι 5 χροvώv Δωρεάv
  • (β) Παιδιά και έφηβoι μέχρι 18 χρόvωv, στρατιώτες και φoιτητές €6,00
  • (γ) Εvήλικες €7,00
  • (δ) Κρεβατάκια €2,00

2. ΕΠΟΧIΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (SEASONAL)

  • (α) Στρατιώτες, φoιτητές και έφηβoι μέχρι 18 ετώv €60
  • (β) Ατoμικά Δελτία €90
  • (γ) Ζεύγη €150
  • (δ) Ζεύγη με έvα ή δύo παιδιά (ανήλικα) €170
  • (ε) Ζεύγη με περισσότερα από δύo παιδιά (ανήλικα) €180
Έκπτωση 50% παραχωρείται σε πολύτεκνους κατοίκους Λευκωσίας με 4 παιδιά και άνω με την προσκόμιση ταυτότητας πολυτέκνων και αντίγραφο δημοτικής φορολογίας σκυβάλων. Επιπλέον, παραχωρείται δωρεάν είσοδος σε πολύτεκνους κατοίκους Λευκωσίας με έξι παιδιά και άνω και σε στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ.
Από την 1ηΙουνίου 2012 μέχρι 31 Αυγούστου 2012, μαζί με την κάθε αγορά εποχιακού δελτίου θα προσφέρονται στο κοινό κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, δωρεάν μαθήματα aqua aerobics, από τις 10:00πμ-11:00πμ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δημοτικό Κολυμβητήριο στα τηλέφωνα 22797646 και 22797647.