Δήμος Λευκωσίας - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ << Τρέχουσες Ανακοινώσεις >> Αλλαγή Ωραρίου Λειτουργίας Δήμου Λευκωσίας Ο Δήμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ << Τρέχουσες Ανακοινώσεις >> Αλλαγή Ωραρίου Λειτουργίας Δήμου Λευκωσίας Ο Δήμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ << Τρέχουσες Ανακοινώσεις >> Αλλαγή Ωραρίου Λειτουργίας Δήμου Λευκωσίας Ο Δήμ


10 Μαϊ. 2012 01:00
Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι εργασίες για τον ευπρεπισμό της Λευκωσίας πριν την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μια από τις σημαντικές εργασίες είναι η βελτίωση όλων των χώρων πρασίνου, η τοποθέτηση λουλουδιών σε διάφορα κεντρικά σημεία της Λευκωσίας. Ειδική έμφαση δόθηκε στην είσοδο της πόλης κοντά στο Ξενοδοχείο Χίλτον, όπου εκτελούνται εργασίες από τα συνεργεία του Δήμου Λευκωσίας και άλλων κυβερνητικών τμημάτων. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων ο χώρος θα φυτευτεί με φυτά και θάμνους.