Δήμος Λευκωσίας - Εργασίες για την ανάπλαση τμήματος της περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσία
Εργασίες για την ανάπλαση τμήματος της περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσία

Εργασίες για την ανάπλαση τμήματος της περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσία


17 Απρ. 2013 07:45
Ο Δήμος Λευκωσίας, ως Δικαιούχος του Έργου, πληροφορεί το κοινό ότι λόγω των βελτιωτικών έργων που εκτελούνται σε τμήμα της περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ, Φάση Α.2, με σκοπό την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης, η οδός Έκτορος θα είναι προσωρινά κλειστή για τη διακίνηση τροχοφόρων την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 από τις 6:30 το πρωί μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι.

Κατά την ημέρα αυτή οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν την πορεία που προτείνεται από τις προειδοποιητικές πινακίδες που θα υπάρχουν καθώς και την πορεία που θα προτείνεται από τα προειδοποιητικά σήματα εκτροπής.

Για οποιεσδήποτε τυχόν πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Σίμο Δρουσιώτη – Αρχιτέκτονα, στο τηλ. 22797556.

Ο Δήμος Λευκωσίας εκφράζει τη λύπη του για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού. Τα έργα ανάπλασης θα είναι προς όφελος της Λευκωσίας και των δημοτών της, ιδιαίτερα των κατοίκων της περιοχής.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας