Δήμος Λευκωσίας - Έργα ανάπλασης Τακτ-Ελ-Καλέ και Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας.
Έργα ανάπλασης Τακτ-Ελ-Καλέ και Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας.

Έργα ανάπλασης Τακτ-Ελ-Καλέ και Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας.


03 Απρ. 2013 06:00
Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε η 2η δημόσια παρουσίαση των έργων ανάπλασης τμήματος της περιοχής Τακτ – Ελ – Καλέ στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας, Φάση Β’ και της ανάπλασης περιοχής του Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας, Φάση Β’ και Γ’ στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας.

Τα έργα περιλαμβάνουν την ανάπλαση δρόμων, νέα πεζοδρόμια με τις απαραίτητες διευκολύνσεις για εμποδιζόμενα άτομα, νέο οδόστρωμα, υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας, αναβάθμιση του συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων, νέο αστικό εξοπλισμό, οδικό φωτισμό και συντήρηση/αποκατάσταση όψεων οικοδομών.

Οι δρόμοι στους οποίους θα γίνουν τα έργα στην περιοχή Τακτ – Ελ – Καλέ είναι οι οδοί Πενταδακτύλου, Ερμού (μέρος) και Τεμπών.

Στην περιοχή Παλιού Δημαρχείου οι δρόμοι στους οποίους θα γίνουν έργα είναι οι οδοί Σούτσου, Επτανήσου (νότιο τμήμα), Λιδίνης, Αλκιβιάδου, Διονύσου, Πλατείας Δημαρχίας, Διογένους, Αταλλείας και Παλιάς Ηλεκτρικής. Τα έργα θα διεξαχθούν σε 3 φάσεις. Σημειώνεται ότι το έργο εκτελείται κατά φάσεις έτσι ώστε να γίνεται όσο το δυνατό λιγότερη παρενόχληση στους κατοίκους και εργαζομένους της περιοχής.

Στην πρώτη φάση του έργου οι εργασίες θα γίνουν στο βόρειο τμήμα της οδού Ερμού και σε τμήμα της Πλατείας Δημαρχίας, όπου θα επιτρέπεται η διακίνηση των οχημάτων, ενώ το τμήμα της οδού Πενταδακτύλου από την συμβολή της με την οδό Παλιάς Ηλεκτρικής μέχρι τη συμβολή της με την οδό Τεμπών, οι οδοί Λιδίνης, Αλκιβιάδους, Διονύσου, Επτανήσου (τμήμα), Ατταλείας και Σούστου θα είναι κλειστές.

Οι οδηγοί που θα κατευθύνονται από την οδό Αμμοχώστου στην οδό Ερμού θα μπορούν να συνεχίσουν στην οδό Πενταδακτύλου μέχρι την οδό Θησεώς αφού τμήμα της οδού Πενταδακτύλου από την συμβολή της με της οδού Παλιάς Ηλεκτρικής μέχρι την οδό Τεμπών θα είναι κλειστό. Η οδός Ερμού και η οδός Πενταδακτύλου θα είναι μονής κατεύθυνσης αφού θα διεξάγονται παράλληλα έργα. Οι οδηγοί που θα κατευθύνονται στην οδό Πενταδακτύλου από την οδό Τυλληρίας θα μπορούν να προχωρήσουν προς την οδό Παλιάς Ηλεκτρικής και Τεμπών για να συνεχίσουν στην οδό Θησεώς. Στην οδό Τεμπών θα υπάρξει προσωρινή αντιστροφή κατεύθυνση κυκλοφορίας. Οι οδοί Λιδίνης, Διονύσου και μέρος της οδού Αλκιβιάδους θα είναι κλειστές, όπως επίσης και οι οδοί Ατταλείας, Σούτσου και μέρος της οδού Επτανήσου. Οι οδηγοί που εισέρχονται στην Παλιά Πόλη από την οδό Τρικούπη θα μπορούν να εξέλθουν μόνο από την οδό Θησέως.

Στην δεύτερη φάση των έργων η κυκλοφοριακή διακίνηση διαμορφώνεται ως εξής: η οδός Πενταδακτύλου θα είναι κλειστή για εργασίες στις συμβολές των οδών Τεμπών και Θησέως. Όσοι οδηγοί εισέρχονται στην οδό Ερμού από την οδό Αμμοχώστου θα μπορούν να προχωρήσουν στην οδό Πενταδακτύλου μέχρι την οδό Θησέως. Ενώ οι οδηγοί που εισέρχονται από την οδό Τρικούπη στην Παλιά Πόλη θα μπορούν να προχωρήσουν στην οδό Ισαάκιου Κομνηνού μέχρι την οδό Τεμπών και να εξέλθουν από την Πλατεία Δημαρχίας, Διογένους, Ισαάκιου Κομνηνού και Πειραιώς. Η οδός Ερμού θα παραμείνει μονής κατεύθυνσης. Η οδός Παλιάς Ηλεκτρικής θα είναι κλειστή για τα οχήματα. Οι οδοί Λιδίνης, Διονύσου και μέρος της οδού Αλκιβιάδους θα συνεχίσουν να είναι κλειστές, όπως επίσης και οι οδοί Ατταλείας, Σούτσου και μέρος της οδού Επτανήσου.

Η τρίτη φάση των έργων θα συνεχιστεί με το κλείσιμο της οδού Πενταδακτύλου στις συμβολές με τις οδούς Ερμού και Θησέως. Η οδός Ερμού θα γίνει δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Οι οδηγοί που θα εισέρχονται στην οδό Ερμού από την οδό Αμμοχώστου θα μπορούν να εξέλθουν από την Παλιά Πόλη κάνοντας επαναστροφή στον ίδιο δρόμο και να συνεχίσουν στην οδό Έκτορος. Η οδός Παλιάς Ηλεκτρικής θα είναι κλειστή λόγω εργασιών, όπως επίσης και η οδός Διογένους. Όσοι οδηγοί εισέρχονται στην Παλιά Πόλη από την οδό Τρικούπη θα μπορούν να προχωρήσουν μέχρι την οδό Πενταδακτύλου και να εξέλθουν από την οδό Θησέως ή από την οδό Τεμπών, Παλιάς Δημαρχίας, Διογένους και Αισχύλου.

Στην περιοχή του Τακτ – Ελ – Καλέ τα έργα συμπεριλαμβάνουν συντήρηση/αποκατάσταση 45 προσόψεων οικοδομών, ανάπλαση δρόμων 3.415τ.μ. και πεζοδρομίων 1.400τ.μ. με προϋπολογισμό έργου 2.300.000 + ΦΠΑ.

Το έργο ανάπλασης της περιοχής του Παλιού Δημαρχείου περιλαμβάνει την συντήρηση/αποκατάσταση 172 προσόψεων οικοδομών και την ανάπλαση 13.109τ.μ. δρόμων, πεζοδρομίων και ανοικτών χώρων.

Οι Χώροι Στάθμευσης θα είναι προσβάσιμοι καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών στην περιοχή. Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα τροχαίας.

Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών θα ανακοινωθεί μόλις επιλυθούν όλα τα τεχνικά προβλήματα.

Τα Έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας