Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ – Ελ – Καλέ στην εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας
Ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ – Ελ – Καλέ στην εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας

Ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ – Ελ – Καλέ στην εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας


06 Ιουν. 2013 10:00
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι λόγω των βελτιωτικών έργων που εκτελούνται σε τμήμα της περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ, Φάση Β, με σκοπό την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης,  Τμήμα της  οδού Πενταδακτύλου, από τη συμβολή της με την οδό Παλιάς Ηλεκτρικής μέχρι τη συμβολή της με την οδό Τεθλασμένης, θα είναι προσωρινά κλειστό για τη διακίνηση τροχοφόρων από την Πέμπτη 13/06/2013 μέχρι την Παρασκευή 27/09/2013. Επίσης θα είναι  κλειστό την ίδια περίοδο τμήμα της  οδού Τεμπών, από τη συμβολή της με την οδό Μάνης μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πενταδακτύλου. Θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους κατοίκους και στους χρήστες καταστημάτων. Στο τμήμα της οδού Επτανήσου, από την συμβολή της με την οδό  Παλιάς Ηλεκτρικής μέχρι την συμβολή της με την οδό Τεμπών και στο τμήμα της οδού Τεμπών, από την οδό Επτανήσου μέχρι οδό Μάνης, θα αντιστραφούν οι  μονοδρομήσεις με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Μάνης. Θα  αντιστραφούν οι  μονοδρομήσεις επίσης στην οδό Μάνης στην οδό Τρίτωνος και στην οδό Τεθλασμένης με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Πενταδακτύλου.
Η διακίνηση στην οδό Πενταδακτύλου θα μονοδρομηθεί από τη συμβολή της με την οδό Τεθλασμένης μέχρι την οδό Θησέως με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Θησέως ενώ η διακίνηση θα είναι αμφίδρομη από την τη συμβολή της  με την οδό Θησέως μέχρι την οδό Ερμού.

Κατά την περίοδο αυτή οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν την πορεία που προτείνεται από τα επιτόπου σήματα.
Πιο συγκεκριμένα:
Α. Για τη  διακίνηση από την Πύλη  Αμμοχώστου προς την οδό Τρικούπη θα πρέπει να ακολουθείται η πορεία: Οδός Αθηνάς - οδός Νικηφόρου Φωκά - οδός Αδαμάντιου Κοραή - οδός Ζήνων Κιτιέως- οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’- οδός Τηλλυρίας.

Β. Για τη διακίνηση από την οδό Τρικούπη προς την Πύλη  Αμμοχώστου θα πρέπει να ακολουθείται η πορεία: Οδός Τηλλυρίας -οδός Πειραιώς-  οδός Ισαακίου Κομνηνού - οδός Παλιάς Ηλεκτρικής –οδός Επτανήσου-οδός Τεμπών – οδός Μάνης- οδός Τρίτωνος- οδός Τεθλασμένης - οδός Πενταδακτύλου - οδός Ερμού – οδός Έκτορος.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα : 97 873465  Ελένη Τσαγγαρίδου Baldi,  97 873464   Σίμος Δρουσιώτης