Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ και Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη
Ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ και Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη

Ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ και Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη


16 Ιαν. 2014 14:00
Νέες κυκλοφοριακές διευθετήσεις ενόψει των έργων

Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι λόγω των βελτιωτικών έργων που εκτελούνται σε τμήμα της περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ Φάση Β και Παλιού Δημαρχείου Φάσεις Β και Γ,  με σκοπό την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης,  η οδός Ερμού και Τμήμα της  οδού Πενταδακτύλου, από τη συμβολή της με την οδό Θησέως μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ερμού, θα είναι προσωρινά κλειστές για τη διακίνηση τροχοφόρων από τη Τετάρτη 22/01/2014 μέχρι και τα μέσα Μάρτιο του 2014. Επίσης θα είναι  κλειστές κατά την ίδια περίοδο η πλατεία Δημαρχίας και οι οδοί Διογένους, Παλιάς Ηλεκτρικής,  Ατταλείας,  Σούτσου και  τμήμα της οδού Επτανήσου από την συμβολή της με την οδό Ατταλείας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ισαακείου Κομνηνού. Θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους κατοίκους και στους χρήστες καταστημάτων.

Στο τμήμα της οδού Πενταδάκτυλου, από την συμβολή της με την οδό Τεμπών μέχρι τη συμβολή της με την οδό Παλιάς Ηλεκτρικής και στις  οδούς Πειραιώς και Ισαακείου Κομνηνού (από την συμβολή της με την οδό Παλιάς Ηλεκτρικής μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πειραιώς) θα αντιστραφούν οι  μονοδρομήσεις με επιτρεπόμενη κατεύθυνση από την οδό Τεμπών προς την οδό Τυλληρίας.

Η διακίνηση στην οδό Πενταδακτύλου θα μονοδρομηθεί από τη συμβολή της με την οδό Τεμπών μέχρι τη συμβολή της με την οδό Παλιάς Ηλεκτρικής με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Κομνηνού.
Η διακίνηση στην οδό Δημαρχίας θα μονοδρομηθεί από την συμβολή της με την οδό Αλκιβιάδους με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Επτανήσου.
Η διακίνηση στην οδό Διονύσου θα μονοδρομηθεί από την συμβολή της με την οδό Τρικούπη μέχρι την συμβολή της με την οδό Αλκιβιάδους με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Αλκιβιάδους.

Κατά την περίοδο αυτή οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν την πορεία που προτείνεται από τα επιτόπου σήματα.
Πιο συγκεκριμένα:
Α. Για τη  διακίνηση από την Πύλη Αμμοχώστου προς την οδό Τρικούπη θα πρέπει να ακολουθείται η πορεία: Οδός Αθηνάς - οδός Νικηφόρου Φωκά - οδός Αδαμάντιου Κοραή - οδός Ζήνωνος Κιτιέως- οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’- οδός Τυλληρίας.

Β. Για τη διακίνηση από την οδό Τρικούπη προς την Πύλη  Αμμοχώστου θα πρέπει να ακολουθείται η πορεία: Οδός Τυλληρίας - οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’- οδός   Ζήνωνος Κιτιέως - οδός Αδαμάντιου Κοραή - οδός Νικηφόρου Φωκά- Οδός Αθηνάς

Για να φθάσει κάποιος στο Δημοτικό Ταμείο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την οδό Τρικούπη μέχρι το τέλος της, Διονύσου, Πλατεία Δημαρχείας, Επτανήσου, Τεμπών.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα :                      97 873465    Ελένη Τσαγγαρίδου
                                               97 873464    Σίμος Δρουσιώτης
                                               22 797553    Γιώργος Τσαγγαρίδης
                                               22 797539    Κώστας Μαυροκορδάτος
17 Απρ. 2013 Ανάπλαση Περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ
14 Μαϊ. 2012 Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου