Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση τμήματος περιοχής παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας
Ανάπλαση τμήματος περιοχής παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας

Ανάπλαση τμήματος περιοχής παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας


23 Σεπ. 2014 14:20
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι τα βελτιωτικά έργα που εκτελούνται σε τμήματα της περιοχής Παλιού Δημαρχείου, Φάση Β και Γ, με σκοπό την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης έχουν ολοκληρωθεί σε ότι αφορά τους δρόμους. Από τις 29 Σεπτεμβρίου  2014 η οδική κυκλοφορία σε αυτούς θα γίνεται ως εξής:

Οδός Πειραιώς, διπλής κατεύθυνσης.

Οδός Ισαακίου Κομνηνού, μονόδρομος από τη συμβολή της με την οδό Επτανήσου  μέχρι την συμβολή της με την  οδό Αποστόλου Βαρνάβα, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Αποστόλου Βαρνάβα.

Οδός Πενταδακτύλου, μονόδρομος από τη συμβολή της με την οδό Αποστόλου Βαρνάβα μέχρι την οδό Ερμού, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Ερμού.

Οδός Τεμπών, μονόδρομος από τη συμβολή της με την οδό Πενταδακτύλου μέχρι την οδό Επτανήσου, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Επτανήσου.

Οδοί Τεθλασμένης, Τρίτωνα, και Μάνης, μονόδρομοι από τη συμβολή τους με την οδό Πενταδακτύλου μέχρι τη συμβολή τους με την οδό Τεμπών, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Τεμπών.

Οδός Ερμού, μονόδρομος από τη συμβολή της με την οδό Πενταδακτύλου μέχρι την οδό Έκτορος, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Έκτορος.

Οδός Επτανήσου, μονόδρομος από την οδό Λιδίνης μέχρι την οδό Δημαρχίας, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Δημαρχίας.

Οδός Δημαρχίας, μονόδρομος από τη συμβολή της με την οδό Επτανήσου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αλκιβιάδους, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Αλκιβιάδους.

Η οδός εντός της Πλατείας Δημαρχίας, μονόδρομος από τη συμβολή της με την οδό Δημαρχίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Διογένους, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Διογένους.

Οδός Διόνυσου, μονόδρομος από τη συμβολή της με την οδό Τρικούπη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αλκιβιάδους, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Αλκιβιάδους.

Οδός Αλκιβιάδους, μονόδρομος από τη συμβολή της με την οδό Διονύσου  μέχρι τη συμβολή της με την οδό Λιδίνης, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Λιδίνης.

Οδός Διογένους, μονόδρομος από τη συμβολή της με την οδό Τρικούπη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Επτανήσου, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Επτανήσου.

Οδός Ατταλείας, μονόδρομος από τη συμβολή της με την οδό Τρικούπη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Σούτσου, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Σούτσου.

Οδός Σούτσου, μονόδρομος από τη συμβολή της με την οδό Τρικούπη  μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πειραιώς, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Πειραιώς.

Μέρος της οδού Επτανήσου από τη συμβολή της με την οδό Δημαρχίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Διογένους θα παραμείνει κλειστό.

Μέρος της οδού Επτανήσου από τη συμβολή της με την οδό Ισαακίου Κομνηνού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ατταλείας θα είναι πεζόδρομος.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα 22797556 Σίμος Δρουσιώτης, 22797551 Ελένη Τσαγγαρίδου Baldi, 22797553 Γιώργος Τσαγγαρίδης, και να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας www.nicosia.org.cy.