Δήμος Λευκωσίας - Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ακριτικών περιοχών του Υπουργείου Εσωτερικών
Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ακριτικών περιοχών του Υπουργείου Εσωτερικών

Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ακριτικών περιοχών του Υπουργείου Εσωτερικών


26 Ιουλ. 2019 11:05
Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει ότι το Σχέδιο που εξήγγειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, περιλαμβάνει και καθορισμένες περιοχές κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στον Δήμο.

Το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, όπως ανέγερση κατοικίας, αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, καθώς και απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Δηλαδή η συνολική δαπάνη πρέπει να είναι τουλάχιστον €20.000 και ως εκ τούτου το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι  €10.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας και τα καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια του Σχεδίου που αναφέρονται στην προκήρυξη του Σχεδίου.

• Μονήρες άτομο μέχρι €20.000
• Ζεύγος οικογένεια 2 ατόμων μέχρι €30.000
• Οικογένεια με τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια μέχρι €35.000
• Πολύτεκνοι 4 και άνω τέκνα μέχρι €40.000
• Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000

Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι δαπάνες που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση δικαιούχων για απόκτηση κατοικίας καταβάλλονται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης έχει καθοριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης αφορά την κατοίκηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές/κοινότητες εντός οικιστικών περιοχών και οικιστικών ζωνών. Στον Δήμο Λευκωσίας περιλαμβάνονται οδοί κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών https://bit.ly/2MwMbdR.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από το Υπουργείο Εσωτερικών  στη Λευκωσία και από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22804100, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf) και των Επαρχιακών Διοικήσεων (www.moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Για συμμετοχή στο Σχέδιο υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις.