Δήμος Λευκωσίας - Αρχίζει η «Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου»
Αρχίζει η «Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου»

Αρχίζει η «Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου»


26 Ιουλ. 2019 15:15
  • Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για τη Φάση Α2.1 του Έργου
  • Περιλαμβάνει τη διάνοιξη γέφυρας κάτω από την Πλατεία Δώρου Λοΐζου (γέφυρα   Κάνιγγος)
 
Υπογράφηκαν σήμερα 26 Ιουλίου 2019 τα συμβόλαια για την κατασκευή του Έργου  «Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου – Φάση Α2.1. Διάνοιξη περάσματος κάτω από Πλατεία Δώρου Λοΐζου (γέφυρα Κάνιγγος)». Τα συμβόλαια υπέγραψαν ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α.Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΛΤΔ & ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ.
 
Το Έργο «Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό, της Στρατηγικής της Ολοκληρωμένης και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και το Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για μετατροπή της περιμέτρου των τειχών και της τάφρου στον "μόλο" ή στον πράσινο περίπατο της Λευκωσίας, αναδεικνύοντας και ταυτόχρονα προσφέροντας θέαση και πρόσβαση στα Ενετικά Τείχη και την τάφρο, το σημαντικότερο μνημείο διεθνούς σημασίας και τοπόσημο της  πρωτεύουσας. Αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης για συνολική βιώσιμη ανάπλαση του τμήματος του περιμετρικού τόξου από τη συμβολή της Λεωφόρου Στασίνου με την Πλατεία Ελευθερίας και τη Λεωφόρο Ευαγόρου μέχρι τη συμβολή της με την το άνοιγμα του Κολοκάση (γέφυρα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Β’).

Το Έργο αυτό στοχεύει στην αποκατάσταση της συνέχειας της τάφρου σε ένα ενιαίο δακτύλιο που θα περιβάλλει το τείχος και θα επιτρέπει τη συνεχή διακίνηση πεζών και ποδηλάτων, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και αυξάνοντας  την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου.

Η συγκεκριμένη φάση του έργου αφορά τη σύνδεση του τμήματος της τάφρου μεταξύ των προμαχώνων Νταβίλα και Κωστάντζα, με νέα διάνοιξη περάσματος κάτω από την Πλατεία Δώρου Λοΐζου (γέφυρα Κάνιγγος) για πεζούς και ποδήλατα. Στο πλαίσιο της φάσης αυτής εντάσσεται επίσης η κατασκευή και λειτουργία νέου υποσταθμού της ΑΗΚ, καθώς και βοηθητική κτηριακή υποδομή για τη μελλοντική εγκατάσταση μέρους των συστημάτων «έξυπνης πόλης».

Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 6: «Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του Έργου ανέρχεται σε €530,329 και οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 8 μήνες.