Δήμος Λευκωσίας - Άρθρο της κ. Ρούλας Γεωργοπούλου υπεύθυνης του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου & Κοινωνικών Θεμάτων Δή
Άρθρο της κ. Ρούλας Γεωργοπούλου υπεύθυνης του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου & Κοινωνικών Θεμάτων Δή

Άρθρο της κ. Ρούλας Γεωργοπούλου υπεύθυνης του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου & Κοινωνικών Θεμάτων Δή


23 Σεπ. 2019 13:20
Ο Δήμος Λευκωσίας επεκτείνει τις κοινωνικές του δράσεις και προχωρά δυναμικά με νέες υπηρεσίες προς τους Δημότες

Είναι γνωστή η ευαισθησία του Δήμου Λευκωσίας σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και ένταξης και αποδεικνύεται εμπράκτως με τις συνεχείς, νέες προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους Δημότες.

Ο Δήμος Λευκωσίας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που του επιτρέπουν οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που διαθέτει, εισάγει διαρκώς νέες ποιοτικές υπηρεσίες και στηρίζει ολοένα και περισσότερες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, χορηγούς και στρατηγικούς εταίρους, επεκτείνει το δίκτυο των συνεργατών του και καλύπτει «κενά» που διαπιστώνονται, συμπληρώνοντας και στηρίζοντας τον κρατικό μηχανισμό.

Η πολύ πρόσφατη συμφωνία που σύναψε με το Φιλανθρωπικό Σύνδεσμο Στήριξης Ατόμων με Άνοια «ΙΘΑΚΗ» αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο στόχος που τέθηκε για ολιστική και συνεργατική προσέγγιση, με απώτερο σκοπό τη διαχείριση και απάμβλυνση των φλεγόντων κοινωνικών ζητημάτων που ταλανίζουν τους δημότες Λευκωσίας, εξελίσσεται, επεκτείνεται και διαρκώς αναπτύσσεται.

Η συνεργασία αυτή, στόχο έχει να συμπληρώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ημερήσιας ή/και ιδρυματικής φροντίδας που προσφέρονται είτε από το Πολυδύναμο του Δήμου Λευκωσίας είτε από άλλες δομές που εδρεύουν εντός των δημοτικών όριων Λευκωσίας και να προσφέρει υπηρεσίες που δεν καλύπτονται επαρκώς, με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στήριξης και φροντίδας στα άτομα με άνοια καθώς και στους άτυπους φροντιστές τους. Το Κέντρο Ημέρας θα λειτουργήσει  στο υποστατικό που στεγάζονταν το Πολυδύναμο Κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, στην οδό Πειραιώς (πάροδο Λεωφόρου Καλλιπόλεως).

Ο στόχος για ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση των ολοένα κα αυξανόμενων κοινωνικών προκλήσεων δεν σταματά εδώ!

Σύντομα ο Δήμος Λευκωσίας, μέσω της κοινωνικής του υπηρεσίας, που είναι το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, θα εισάγει νέα προγράμματα και δράσεις, τα οποία θα προωθήσουν την ουσιαστική δικτύωση με τις κρατικές υπηρεσίες, με τις εθελοντικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών, θα προάγουν το διάλογο, την κοινωνική καινοτομία, την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική ένταξη και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, υιοθετώντας και προωθώντας τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμής Ανάπτυξης και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Οι Τοπικές Αρχές έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να ασκούν ευέλικτα, ουσιαστική κοινωνική πολιτική και έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση έκτακτων και χρόνιων κοινωνικών αναγκών επιτυχώς, ως συμπαραστάτες του κεντρικού κράτους, αξιοποιώντας παράλληλα την κοινωνία των πολίτων. Παραδείγματα αποτελούν η λειτουργία θερινών σχολείων, κοινωνικών παντοπωλείων, οι δράσεις ένταξης μεταναστών, η φροντίδα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και πολλά άλλα.
Είναι ώρα να αντιμετωπιστεί πιο σοβαρά και συντονισμένα η στήριξη των τοπικών αρχών από το κράτος, παρέχοντας τα κατάλληλα «μέσα» για ουσιαστική και μακρόχρονη αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων.    

Θέση του Δήμου Λευκωσίας, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, είναι η διεκδίκηση ουσιαστικού και θεσμοθετημένου ρόλου άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και για αποκέντρωση των εξουσιών για θέματα κοινωνικής πρόνοιας, όπως συμβαίνει σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.

Οτιδήποτε άλλο, αντιτίθεται με τις πολιτικές και κατευθύνσεις των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ρούλα Γεωργοπούλου
Υπεύθυνη Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου &
Κοινωνικών Θεμάτων Δήμου Λευκωσίας