Δήμος Λευκωσίας - Τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας τροποποιούν τη διαδρομή λ1 λόγω του Διεθνούς Ράλλυ Κύπρου
Τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας τροποποιούν τη διαδρομή λ1 λόγω του Διεθνούς Ράλλυ Κύπρου

Τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας τροποποιούν τη διαδρομή λ1 λόγω του Διεθνούς Ράλλυ Κύπρου


27 Σεπ. 2019 13:45
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 η διαδρομή λ1 των μικρών λεωφορείων Λευκωσίας θα τροποποιηθεί από τις 07:30 μέχρι τις 08:30 και από τις 14:00 μέχρι τις 20:00, λόγω του Διεθνούς Ράλλυ Κύπρου.

Για τον λόγο αυτό δεν θα εξυπηρετούνται οι πιο κάτω στάσεις:
λ1/02 – Υπουργείο Οικονομικών
λ1/03 – Ελληνική Πρεσβεία
λ1/04 – Κυπριακό Μουσείο
λ1/05 – Λήδρα Πάλας
λ1/06 – Δικαστήρια
λ1/07 – Κινύρα
λ1/08 – Πύλη Πάφου
λ1/09 – Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Το εναλλακτικό δρομολόγιο θα διεξάγεται από την οδό Ανδρέα Δημητρίου, όπου θα εξυπηρετείται η στάση λ2/27 Ανδρέα Δημητρίου, με πορεία προς τη Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη και τη Λεωφ. Ομήρου.

Επισυνάπτεται χάρτης με τη διαμορφωμένη διαδρομή.