Δήμος Λευκωσίας - Γραπτές εξετάσεις για τις κενές θέσεις Τροχονόμου, Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, Βοηθού Γραμματεια
Γραπτές εξετάσεις για τις κενές θέσεις Τροχονόμου, Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, Βοηθού Γραμματεια

Γραπτές εξετάσεις για τις κενές θέσεις Τροχονόμου, Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, Βοηθού Γραμματεια


15 Νοε. 2019 12:50
Ο Δήμος Λευκωσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 (Ν. 6(I)/1998), ανακοινώνει ότι για την πλήρωση των κενών θέσεων Τροχονόμου, Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού και Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, οδός Θράκης 17, 2112 Λευκωσία.

Σχετική συστημένη επιστολή με όλες τις λεπτομέρειες και η εξεταστέα ύλη για το Ειδικό Θέμα θα σταλεί σε όλους τους  υποψήφιους.

Όσοι τυχόν, για διάφορους λόγους, δεν θα παραλάβουν τη σχετική επιστολή ή χρειάζονται οποιεσδήποτε επιπρόσθετες λεπτομέρειες / διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22797222 / 258 / 254 / 253, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:

Ελληνικά: Έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου, γλωσσικές και γραμματικές  
  παρατηρήσεις.
 
Γενικές Γνώσεις: Ερωτήσεις από την επικαιρότητα.

Ειδικό θέμα: Θα σταλεί λεπτομερής εξεταστέα ύλη με την προσωπική επιστολή.