Δήμος Λευκωσίας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κανάρη στους Άγιους Ομολογητές
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κανάρη στους Άγιους Ομολογητές

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κανάρη στους Άγιους Ομολογητές


20 Νοε. 2019 13:20
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι έχει αποφασισθεί, σύμφωνα με τους Περί Τροχαίας Δημοτικούς Κανονισμούς Λευκωσίας και τον Περί Δήμων Νόμο, όπως από την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 τεθεί σε εφαρμογή δοκιμαστικά (για τρεις μήνες) η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ρυθμίσεις στην Ενορία Αγίων Ομολογητών:

1. Ακύρωση της μονόδρομης κατεύθυνσης και μετατροπή του τμήματος της οδού Κανάρη, από τη συμβολή της με την οδό Βοσπόρου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βίαντος, σε δρόμο αμφίδρομης κατεύθυνσης.

2. Τοποθέτηση δεξιά και αριστερά του τμήματος αυτού εύκαμπτων πασσάλων για μείωση του πλάτους του δρόμου και για να μπορούν να διακινούνται οι πεζοί με ασφάλεια.

Οι οδηγοί προτρέπονται vα είναι προσεκτικοί και vα ακολουθούν τις οδηγίες και τα σήματα τροχαίας.