Δήμος Λευκωσίας - Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Πρακτικής 2019 για ενήλικες
Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Πρακτικής 2019 για ενήλικες

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Πρακτικής 2019 για ενήλικες


03 Μαϊ. 2019 13:00
Το Κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας RISE, το οποίο εξειδικεύεται στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων, Ευφυών Συστημάτων και Αναδυόμενων Τεχνολογιών, ανακοινώνει το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Πρακτικής 2019 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Οι ασκούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν έρευνα υπό την εποπτεία ενός μέντορα και να ενσωματωθούν σε μία διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων. Οι ασκούμενοι θα εισαχθούν στη χρήση των πιο πρόσφατων μεθόδων και τεχνικών σε επιλεγμένο τομέα/είς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, της οπτικής κοινωνιολογίας, της υπολογιστικής νόησης και των ευφυών συστημάτων.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ;
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν νέοι μεταξύ 18 και 30 ετών σε οποιοδήποτε τομέα, αλλά με έντονο ενδιαφέρον για την καινοτομία και το υπόβαθρο για την ανάληψη έρευνας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν δύο τομείς (κατά σειρά προτεραιότητας) από τον ακόλουθο κατάλογο των ομάδων διεπιστημονικής έρευνας:
  1. BIO-SCENT: BIOmetrics for Smart human-Centred EmergiNg Technologies
  2. EdMedia: Interactive Media and Education/Edutainment
  3. VR-WELL-BEING: Virtual Reality for well-being, broadly construed
  4. Museum Lab
  5. TAG: Understanding the nature and impact of human biases in the algorithms that underlie modern interactive media and smart systems
  6. SCRAT: Socially-Competent Robotic and Agent Technologies
  7. CCAPPS: Cognitive and Clinical Applications
  8. Smart, Ubiquitous, and Participatory Technologies for Healthcare Innovation
  9. SNS: Smart Networked Systems
  10. RP-VE:  Real-time populated virtual environments
Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι μπορούν να προτείνουν το δικό τους έργο (υπό τον όρο ότι η RISE έχει την εποπτική ικανότητα και τις εγκαταστάσεις για να φιλοξενήσει). Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα θα λάβουν ένα έργο για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αν υποβάλουν μια σύντομη δήλωση ενδιαφέροντος (μέχρι 300 λέξεις), συμπεριλαμβανομένων δύο προτιμώμενων τομέων έργου, καθώς και τα δικαιολογητικά (π.χ. βιογραφικό σημείωμα) στο internships@rise.org.cy. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 15 Μαΐου 2019. Οι επιτυχείς υποψήφιοι θα ενημερωθούν στις 31 Μαΐου 2019.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι για 4 έως 8 εβδομάδες μεταξύ 1 Ιουνίου και 15 Σεπτεμβρίου 2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν το έργο τους και τα ευρήματά τους πριν από τη λήξη της πρακτικής τους στο RISE. Τόσο η περίοδος απασχόλησης όσο και οι ώρες είναι ευέλικτες, αλλά οι ασκούμενοι αναμένουν να εργάζονται 30 ώρες την εβδομάδα. Το εβδομαδιαίο επίδομα θα είναι € 200.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Αριστείας RISE και το πρόγραμμα καλοκαιρινής πρακτικής μπορείτε να βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους:
- http://www.rise.org.cy
- http://www.rise.org.cy/en-gb/media/news/summer-2019-internship-program/