Δήμος Λευκωσίας - Δωρεάν Ψυχοκοινωνική Στήριξη από το Πολυδύναμο του Δήμου Λευκωσίας στα μέλη της κοινότητας των Φιλιππινών και σε άλλους Υπηκόους Τρίτων Χωρών.
Δωρεάν Ψυχοκοινωνική Στήριξη από το Πολυδύναμο του Δήμου Λευκωσίας στα μέλη της κοινότητας των Φιλιππινών και σε άλλους Υπηκόους Τρίτων Χωρών.

Δωρεάν Ψυχοκοινωνική Στήριξη από το Πολυδύναμο του Δήμου Λευκωσίας στα μέλη της κοινότητας των Φιλιππινών και σε άλλους Υπηκόους Τρίτων Χωρών.


03 Μαϊ. 2019 13:50
Δωρεάν Ψυχοκοινωνική Στήριξη από το Πολυδύναμο του Δήμου Λευκωσίας στα μέλη της κοινότητας των Φιλιππινών και σε άλλους Υπηκόους Τρίτων Χωρών.
 
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση των ελλειπόντων προσώπων και των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών, που προέρχονται από τρίτες και όχι μόνο χώρες, από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό των μελών της κοινότητας των Φιλιππινών, ως διαχρονικά πράττει, μέσα από τη δράση του Έργου Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές και μέσω άλλων δράσεων.
 
Υπενθυμίζεται στο κοινό ότι το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας δύναται να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής και άλλης στήριξης σε συγγενείς και φίλους των θυμάτων αλλά και σε όποιο άτομο προέρχεται από τρίτες χώρες και επιθυμεί να λάβει ψυχοκοινωνική στήριξη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22797850-870 ή στο e-mail: polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy
 
Το πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» υλοποιείται για 8η συνεχή περίοδο με συγχρηματοδότηση από το ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές»
 
Συντονιστής έργου: Δήμος Λευκωσίας
 
Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας