Δήμος Λευκωσίας - Τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας τροποποιούν τη διαδρομή λ2 λόγω εργασιών της Αρχής Ηλεκτρισμού στην οδό
Τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας τροποποιούν τη διαδρομή λ2 λόγω εργασιών της Αρχής Ηλεκτρισμού στην οδό

Τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας τροποποιούν τη διαδρομή λ2 λόγω εργασιών της Αρχής Ηλεκτρισμού στην οδό


10 Μαϊ. 2019 14:08
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι η διαδρομή λ2 των μικρών λεωφορείων Λευκωσίας θα τροποποιηθεί λόγω εργασιών που θα πραγματοποιήσει η Αρχή Ηλεκτρισμού στην Φώτη Πίττα τις εξής ημερομηνίες:

• Σάββατο 11/05/2019 από 13:00 - 20:00
• Κυριακή 12/05/2019 από 08:00 - 18:00
• Σάββατο 18/05/2019 από 13:00 - 20:00
• Κυριακή 19/05/2019 από 08:00 - 18:00

Λόγω των εργασιών, το δρομολόγιο της λ2 δεν θα εξυπηρετεί τις στάσεις«λ2/29 Φώτη Πίττα» και «λ2/30 Α.Η.Κ.» καθώς το υφιστάμενο δρομολόγιο δεν θα περνά από την Φώτη Πίττα, αλλά θα τροποποιηθεί και θα κινείται από Φλωρίνης → Μνασιάδου → Μυκηνών (αντί Φώτη Πίττα) με κατεύθυνση προς Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού.

Το υπόλοιπο δρομολόγιο θα εκτελείται κανονικά χωρίς καμία αλλαγή.