Δήμος Λευκωσίας - Συμμετοχή του Δήμου Λευκωσίας στο καταληκτικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου “Urban Waste”
Συμμετοχή του Δήμου Λευκωσίας στο καταληκτικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου “Urban Waste”

Συμμετοχή του Δήμου Λευκωσίας στο καταληκτικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου “Urban Waste”


21 Μαϊ. 2019 13:35
O Δήμος Λευκωσίας συμμετείχε στο τελικό συνέδριο του έργου “Urban Waste – Urban Strategies for Waste Management in Tourist Cities” το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 7 Μαΐου 2019. Στο συνέδριο παρευρέθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του Δήμου η κα Κάτια Αγρότου, ο κ. Γιώργος Παναγιώτου και ο κ. Λούκας Παπαγιάννης. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν πιλοτικά μέτρα και δράσεις πρόληψης παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων που είχανε εφαρμοστεί με επιτυχία στο πλαίσιο του προγράμματος. Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη καθώς και στις προκλήσεις του μέλλοντος που διέπουν τη μείωση παραγωγής αποβλήτων, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης των πόλεων που συμμετέχουν.

Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετέχει στο εν λόγω έργο ως πιλοτική πόλη μαζί με άλλες δέκα τουριστικές Ευρωπαϊκές πόλεις. Στο σχήμα συμμετέχουν συνολικά 27 εταίροι από 12 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης εκ των οποίων 7 πανεπιστήμια και διάφοροι οργανισμοί που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων.  

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας 2020 και στοχεύει στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και στρατηγικών που να συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα τουριστικής κίνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.urban-waste.eu/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/urbanwaste/https://twitter.com/UrbanWasteEU.