Δήμος Λευκωσίας - Ο Χώρος Στάθμευσης Τρίπολη μεγαλώνει για την εξυπηρέτηση του κοινού
Ο Χώρος Στάθμευσης Τρίπολη μεγαλώνει για την εξυπηρέτηση του κοινού

Ο Χώρος Στάθμευσης Τρίπολη μεγαλώνει για την εξυπηρέτηση του κοινού


23 Μαϊ. 2019 11:55
Ο χώρος στάθμευσης Τρίπολη μεγαλώνει και ανοίγει για να εξυπηρετήσει το κοινό μετά τη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων και διαδικασιών καθώς και την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του τμήματος του χώρου αυτού. Στις 31 Μαΐου το κοινό θα έχει στη διάθεση του ακόμη 107 θέσεις στάθμευσης.

Η είσοδος και έξοδος στον χώρο θα γίνεται από την υφιστάμενη είσοδο και έξοδο του διαμορφωμένου χώρου στάθμευσης από την οδό Ρηγαίνης ενώ τα τέλη στάθμευσης παραμένουν όπως και τα τέλη του χώρου αυτού.

Η διευθέτηση αυτή έγινε μετά την προσωρινή παραχώρηση του χώρου από την Αστυνομία Κύπρου.