Δήμος Λευκωσίας - Σημαντικά έργα στη συμβολή της Στασικράτους – Μνασιάδου
Σημαντικά έργα στη συμβολή της Στασικράτους – Μνασιάδου

Σημαντικά έργα στη συμβολή της Στασικράτους – Μνασιάδου


07 Ιουν. 2019 13:00
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα των οδών  Στασικράτους, Μνασιάδου και Φώτη Πίττα
 
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και μέχρι το Σάββατο 29 Ιουνίου θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
 
  • Ο κόμβος Στασικράτους Μνασιάδου θα παραμείνει κλειστός για την τροχαία κίνηση λόγω της πραγματοποίησης εργασιών στις υπόγειες υποδομές κοινής ωφέλειας.
  • Η μονόδρομη κατεύθυνση της οδού Στ. Κουμανούδη θα αντιστραφεί προς την οδό Φώτη Πίττα και οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν δεξιά προς την οδό Μνασιάδου και αριστερά προς Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού.
  • Στο τμήμα της οδού Φώτη Πίττα από την οδό Μνασιάδου μέχρι οδό Στ. Κουμανούδη θα επιτρέπεται η αμφίδρομη κίνηση.
  • Τα τμήματα της οδού Μνασιάδου από την Φώτη Πίττα μέχρι Στασικράτους και της Στασικράτους από Μνασιάδου μέχρι Στ. Κουμανούδη θα είναι αδιέξοδοι. Στα τμήματα αυτά θα επιτρέπεται η διέλευση των κατοίκων/εργαζομένων για τη διευκόλυνση της στάθμευσης τους.
  • Η πρόσβαση προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης (α) Γωνία Στασικράτους-Μνασιάδου-Ζήνας Κάνθερ, (β) Ένωσης Νέων Τραστ, (γ) υπόγειο parking πρώην Debenhams θα γίνεται με ειδική σήμανση μέσω της οδού Προμηθέως.
 
Οι  προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται με στόχο τη διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης στην περιοχή και παρουσιάζονται αναλυτικά στον πιο κάτω χάρτη. Οι οδηγοί προτρέποντας να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα της τροχαίας.