Δήμος Λευκωσίας - Φεστιβάλ ΕΔΟΝ στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου
Φεστιβάλ ΕΔΟΝ στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου

Φεστιβάλ ΕΔΟΝ στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου


14 Ιουν. 2019 08:30
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι λόγο του επικείμενου Φεστιβάλ που διοργανώνει κάθε χρόνο η ΕΔΟΝ, μέρος της Τάφρου της Πύλης Αμμοχώστου μας έχει ζητηθεί για σκοπούς προετοιμασίας και διεξαγωγής του Φεστιβάλ και θα παραμείνει κλειστό από τις 18 Ιουνίου μέχρι και τις 8 Ιουλίου 2019.

Παρακαλείται το κοινό όπως χρησιμοποιεί για είσοδο στην τάφρο τη δίοδο από την πλευρά του χώρου στάθμευσης Ποδοκάταρο («Κολοκάση»).